Virksomhet

Moss og Omegn Kvinneråd


Moss Kvinneråd – også for menn


Moss og Omegn Kvinneråd vil veldig gjerne ha også mannlige medlemmer, til tross for foreningens navn. I aktivitetene deltar nemlig både kvinnelige og mannlige brukere og frivillige hjelpere. Foreningens drift har gjennom årene endret seg fra å være en kvinnesaksforening som har kjempet for likestilling, til og bli en hjelpeorganisasjon for alle. I dag driver Kvinnerådet både Moss Frivilligsentral, Velferdssentralen hvor eldre møtes og Eldreliv med møteplasser i flere boligområder i Moss.

Det hele startet da Moss og Omegn Kvinneråd ble stiftet i 1904, som en lokalforening av Norske Kvinners Nasjonalråd. Mange modige kvinner har stått opp for aktuelle saker i de 116 år som er gått. De har kjempet for «kvinners adgang til statens embeter», for stemmerett for kvinner og kvinners rett til fritt yrkesvalg og arbeid.

Siden da har Kvinnerådet engasjert seg i en rekke saker av betydning for kvinner plass i samfunnet, barnefamilienes situasjon, boforhold, økonomi, kosthold og skolegang. Felles for de mange saker Kvinnerådet har gått i spissen for opp gjennom historien, er at de alle er blitt implementert i offentlig politikk, i arbeidslivsorganisasjoner og i en rekke lag og foreninger som har hatt, og fremdeles har likestilling og kvinners rettigheter som sin hovedsak.

I dag vil nok mange spørre hvorfor man ikke har hørt mer om Moss og Omegn Kvinneråd og det foreningen engasjerer seg i dagens samfunn. Da må svaret bli at Kvinnerådet har utviklet sitt engasjement i takt med det politiske fokus, på eldresaken, folkehelse, familiesatsning og frivilligheten. Kvinnerådet har ikke tapt sitt opprinnelige formål av den grunn, men arbeider i dag gjennom fire frivillige tilbud i Moss, for blant annet å fremme kvinners rettigheter og medvirkning i samfunnet.  Kvinnerådet har vært medarrangør for 8.mars markeringen i Moss siden 2013.

Kvinnerådet tok initiativ til å starte Velferdssentralen i 1967. I 1998 fikk Kvinnerådet også ansvar for Moss Frivilligsentral. Fra 2008 ble driftsansvaret utvidet med Eldreliv og i 2011 Home-Start Familiekontakten fram til 2020.

Disse frivillige tilbudene, tilbyr et stort utvalg av aktiviteter, kulturelle tilbud og sosiale møteplasser. De legger til rette for at folk skal kunne bidra som frivillige med oppgaver de ønsker å utføre for andre eller sammen med andre. Det er nå blitt en hovedsak for Kvinnerådet at det er disse frivillige tilbudene og deres mange frivillige kvinner og menn som skal være synlig i lokalsamfunnet i Moss.

Kvinnerådet ønsker å knytte til seg mange nye medlemmer, foreninger, kvinner og menn som vil støtte det arbeidet som gjøres for frivilligheten i Moss og Omegn.