Organisasjon

ORGANISASJON


Kvinnerådet er juridisk eier og drifter av Velferdssentralen, Frivilligsentralen og Eldreliv. Alle de enhetene er organisert som selvstendige avdelinger med egen økonomi og kan driftes helt uavhengig av hverandre. Hver avdeling har eget regnskap.


Under 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i 2013 deltok Kvinnerådet i forbindelse med 8. marsfeiringen og i 2014 opprettet Kvinnerådet et eget 8. mars-forum.


Moss og omegn Kvinneråd består i dag av tilsluttede organisasjoner og enkeltmedlemmer. Følgende 4 organisasjoner er medlemmer av Kvinnerådet: Moss Soroptimist, Moss og Jeløy Sanitetsforening, Rygge Soroptimist og Moss Sokn. I tillegg har Kvinnerådet rundt 120 enkeltmedlemmer.


Copyright © All Rights Reserved