Organisasjon

Moss og Omegn Kvinneråd


ORGANISASJON


Moss og Omegn ble stiftet i 1904 og består av tilsluttede organisasjoner og enkeltmedlemmer.


Kvinnerådet i Moss ble stiftet som et ledd av Norsk Kvinners Nasjonalråd (se under) som igjen var en del av det Internasjonale Kvinnerådet.


Norske Kvinners Nasjonalråd ble oppløst i 1990. De fleste kvinneråd rundt i landet ble nedlagt. Men i Moss bestemte man seg for å fortsette da Kvinnerådet hadde stiftet og drevet Velferdssentralen for eldre siden 1967. Kvinnerådets vedtekter ivaretar kvinnesaksperspektivet på lokalt nivå.


I 2012 og 2017 ble det utarbeidet nye vedtekter siden Kvinnerådet er juridisk eier og drifter av Velferdssentralen, Frivilligsentralen og Eldreliv. Alle de enhetene er organisert som selvstendige avdelinger med egen økonomi og kan driftes helt uavhengig av hverandre. Hver avdeling har eget regnskap.


Under 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i 2013 deltok Kvinnerådet i forbindelse med 8. marsfeiringen og i 2014 opprettet Kvinnerådet et eget 8. mars-forum.


Moss og omegn Kvinneråd består i dag av tilsluttede organisasjoner og enkeltmedlemmer. Følgende 6 organisasjoner er medlemmer av Kvinnerådet: Moss/Rygge Old Guides, Jeløy Bondekvinnelag, Ladies Circle, Moss og Jeløy Sanitetsforening og Moss Soroptimistklubb. I tillegg har Kvinnerådet rundt 65 enkeltmedlemmer.OM NORSKE KVINNERS NASJONALRÅD   

Norske Kvinners Nasjonalråd ble stiftet 9. januar 1904 av Gina Krog.  Nasjonalrådet var en paraplyorganisasjon, et samlende råd for de ulike kvinnesaksforeningene i Norge.  Rådet ble opprettet på oppfordring fra Det internasjonale kvinneråd.  Ved oppstarten var 17 lokalforeninger og ni nasjonale foreninger representert.  Organisasjonen var partipolitisk nøytral og hadde ikke noe uttalt feministisk program.  Den hadde tilslutning fra kvinnepolitiske, humanitære og ideelle organisasjoner, og fra ulike yrkesorganisasjoner.  Bare Arbeiderpartiets kvinner holdt seg utenfor.


Tidlige kampsaker var stemmerett for kvinner, fritt valg av yrke og utdanning og kamp mot "hvit slavehandel" (prostitusjon).  Denne kampen tok rådet også initiativ til internasjonalt.  Seinere arbeidet de blant annet for mødreforsikringen og kvinnerepresentasjonen på Stortinget.  i 1920 opprette rådet Norges første sosialskole, kalt Sosiale kurser.  Inntil 1950 var den Norges eneste sosialfaglige utdanning.


Gina Krog var organisasjonens første leder, og beholdt vervet til sin død i 1916.  Det første styret besto av henne, Fredrikke Marie Qvam, Betzy Kjelsberg, Katti Anker Møller og Karen Grude Koht.


Rådet ble oppløst i 1989.

Copyright © All Rights Reserved