Kontakt

Moss og Omegn Kvinneråd

KONTAKTMoss og Omegn Kvinneråd

Organisasjonsnr: 971454385


Leder Sonja Jonette Rønneberg

Kleberget 34, 1531 Moss   

Epost:    sojoronneberg@gmail.com 

Mobil:  977 34 343


Nestleder Irene Lindhom 

Epost:   ilindhom@hotmail.com

Mobil:   404 04 908
Kontonummer               1080 18 742378. mars-koordinator

Kontakt Moss Frivilligsentral     tlf 922 98 551

   post@moss.frivilligsentral.no

Copyright © All Rights Reserved