Kontakt

Moss og Omegn Kvinneråd

KONTAKT

 

 

Moss og Omegn Kvinneråd

Organisasjonsnr: 971454385

 

Leder Sonja Jonette Rønneberg

Kleberget 34, 1531 Moss

Epost: sojoronneberg@gmail.com

Mobil: 977 34 343

 

Nestleder Irene Lindhom

Epost: ilindhom@hotmail.com

Mobil: 404 04 908

 

 

 

Kontonummer 1080 18 74237

 

 

8. mars-koordinator

Kontakt Moss Frivilligsentral tlf 922 98 551

post@moss.frivilligsentral.no

Copyright © All Rights Reserved