Formål

Moss og Omegn Kvinneråd

Moss og omegn Kvinneråd vil styrke kvinners rettigheter og ivareta kvinners interesser, samt ha kjennskap til og ta ansvar for samfunnsspørsmål.

 

Kvinnerådet i Moss ble stiftet som et ledd av Norsk Kvinners Nasjonalråd som igjen var en del av det Internasjonale Kvinnerådet. Formålet var det samme internasjonalt som lokalt:

  • Å organisere og lede et planmessig arbeid for kvinners rett og utvide kvinners kjennskap til samfunnsspørsmål.

 

  • Å virke for forbindelse og samarbeid mellom organisasjoner av norske kvinner.

 

  • Å samarbeide med Det internasjonale Kvinnerådet og gjennom det representere norske kvinner og ivareta deres interesser i internasjonale spørsmål.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved