Formål

Moss og Omegn Kvinneråd

Moss og omegn Kvinneråd vil styrke kvinners rettigheter og ivareta kvinners interesser, samt ha kjennskap til og ta ansvar for samfunnsspørsmål.


Kvinnerådet i Moss ble stiftet som et ledd av Norsk Kvinners Nasjonalråd som igjen var en del av det Internasjonale Kvinnerådet. Formålet var det samme internasjonalt som lokalt:

 

  • Å organisere og lede et planmessig arbeid for kvinners rett og utvide kvinners kjennskap til samfunnsspørsmål.


  • Å virke for forbindelse og samarbeid mellom organisasjoner av norske kvinner.


  • Å samarbeide med Det internasjonale Kvinnerådet og gjennom det representere norske kvinner og ivareta deres interesser i internasjonale spørsmål.Kvinnerådet drifter: Velferdssentralen, Frivilligsentralen, Hverdagsliv for eldre, Home-Start Familiekontakten og 8. mars i Moss.

Copyright © All Rights Reserved